İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirmek.
  • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak.
  • Yeni ürün, makine, tesis ve prosesleri İş Sağlığı ve Güvenliği açısından değerlendirmek.
  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini analiz ederek minimize etmek ve sürekli iyileştirmek.