Çevre Politikamız

  • Çevre Yönetim Sistemimizin ISO 14001:2004 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi.
  • Hammadde, enerji ve doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesi.
  • Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi.
  • Atıkların azaltılması ve geri kazandırılması.
  • Çalışanlarımızda çevresel bilinci yükseltmek için düzenli eğitimler düzenlemek.
  • Amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirip değerlendirmek.
  • Mevzuatlara uygun hareket ederek, çevre yönetim sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamak.